Nedir?

Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından lisans mezunlarının iş gücü piyasası performanslarını değerlendirmek ve bu değerlendirme sonuçlarının tercih danışmanlığı ile mesleki danışmanlık faaliyetlerinde kullanılabilmesini sağlamak üzere tasarlanan bir bilgi platformudur.

DABİS ile, ÜNİ-VERİ’nin analiz çerçevesi genişletilmiş ve 81 bölümün iş gücü piyasası performansı üniversite bazında raporlanmıştır.

DABİS, seçilen bir üniversitenin belirli bir lisans programı mezununun;

  • Ne kadar sürede iş bulduğu,
  • Başladığı işte ortalama ne kadar ücret aldığı,
  • Program niteliğinden farklı nitelikteki bir alanda çalışıp çalışmadığı,
  • Çalıştığı firmanın büyüklüğü,
  • Hangi sektörde iş bulduğu

gibi tercih sürecine etki edebilecek önemli göstergeler içermektedir.