Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO); insan kaynağı planlama, yetenek yönetimi, eğitim ve geliştirme, kariyer ve performans yönetimi gibi insan kaynakları süreçlerini geliştirmek, bu uygulamaları izlemek, kurumlara rehberlik etmek ve geliştirmek gibi temel görevleri yerine getirmek üzere 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur.

Ofis Başkanlığı, tevdi edilen görevler çerçevesinde ve 2023 hedefleri kapsamında; liyakat esaslı, fırsat eşitliği sağlayan, şeffaf, yenilikçi, hesap verebilir, sürdürülebilir ve veriye dayalı insan kaynakları yönetimi çalışmaları yürütmekte, kamuya ve özel sektöre doğrudan hizmet üretmektedir.

Ülkemiz iş gücü piyasasının taleplerini karşılayan yüksek vasıflı mezunlar yetiştirilmesine destek olmayı hedefleyen Ofis Başkanlığı, aynı zamanda genç yetenekleri keşfetmek, mevcut ve geleceğe dönük ihtiyaçları tespit ederek ülkemiz insan kaynağının etkin planlamasını sağlamak üzere beşeri sermayemizi güçlendirecek proje ve araçları hayata geçirmektedir.